Chữ ký số SIÊU SỐC tại Ketoanvn.com: Chỉ 300.000/năm

Năm 2014, Dịch vụ kế toán của APSG chính thức cung cấp giá siêu SỐC cho khách hàng mua chữ ký số thông qua www.ketoanvn.com. Chỉ với 300.000/năm (Cho gói 3 năm + 1 năm miễn phí), quý doanh nghiệp sẽ được sử dụng chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay.

Chữ ký số SIÊU SỐC tại Ketoanvn.com: Chỉ 300.000/năm

Năm 2014, Dịch vụ kế toán của APSG chính thức cung cấp giá siêu SỐC cho khách hàng mua chữ ký số thông qua www.ketoanvn.com. Chỉ với 300.000/năm (Cho gói 3 năm + 1 năm miễn phí), quý doanh nghiệp sẽ được sử dụng chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay.

Chữ ký số SIÊU SỐC tại Ketoanvn.com: Chỉ 300.000/năm

Năm 2014, Dịch vụ kế toán của APSG chính thức cung cấp giá siêu SỐC cho khách hàng mua chữ ký số thông qua www.ketoanvn.com. Chỉ với 300.000/năm (Cho gói 3 năm + 1 năm miễn phí), quý doanh nghiệp sẽ được sử dụng chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay.

Câu hỏi 5:

Công ty có cho thuê phòng họp, hội trường gắn liền trong khách sạn. Hoạt động này có được giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC hay không?

Những tác động từ tăng giá điện

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách để giảm tới mức thấp nhất những ảnh hưởng tới nền kinh tế và đời sống người dân nhưng thực tế, việc tăng giá điện vẫn có những tác động nhất định.

Chữ ký số SIÊU SỐC tại Ketoanvn.com: Chỉ 300.000/năm

Năm 2014, Dịch vụ kế toán của APSG chính thức cung cấp giá siêu SỐC cho khách hàng mua chữ ký số thông qua www.ketoanvn.com. Chỉ với 300.000/năm (Cho gói 3 năm + 1 năm miễn phí), quý doanh nghiệp sẽ được sử dụng chữ ký số giá rẻ nhất hiện nay.